Regulamin płatności Online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży voucherów do Salonu BELEZO za pośrednictwem strony internetowej.

Salon – Salon Kosmetyczny BELEZO Innovation, ul. Zwierzyckiego 4 , 59-300 Lubin

Firma – BELEZO Sp. z o.o. ul. Zwierzyckiego 4 , 59-300 Lubin

Dane rejestrowe – NIP 6292516244,  REGON 3689150710

Strona internetowa – belezo.pl

Voucher – bon upominkowy do Salonu BELEZO dostępny w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

 

Sprzedaż Voucherów prowadzi Firma.

 

Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Voucherów:

  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line lub poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej Firmy lub systemu Przelewy24,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

 

Przed skorzystaniem z procesu zakupu Voucherów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy.  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.

 

Voucher upominkowy jest ważny 2 miesiące od daty zakupu. Po upływie tego czasu jego realizacja nie będzie możliwa – zaproszenie przepada.
 

Przy zakupie Voucheru Upominkowego nie ma możliwości wymiany go na gotówkę.

 

W przypadku, gdy osoba posiadająca Voucher Upominkowy nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności przed zabiegiem, będzie to traktowane jako usługa zrealizowana.

 

Promocje i rabaty nie łączą się.

 

Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

Ceny Voucherów zawierają podatek VAT.

 

Zakupiony Voucher zostanie wysłany/udostępniony dla Kupującego zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.

 

Warunkiem wystawienia Vouchera dla Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Firmy w systemie Przelewy24.

 

W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji Salonu. Zgłoszenie można także przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@belezo.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie przygotowana i będzie gotowa do odbioru w recepcji Salonu.

 

Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Vouchery w cenach podanych na stronie internetowej Salonu BELEZO.

 

Salon BELEZO zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

Salon BELEZO nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

Vouchery nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

 

Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać osobiście za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@belezo.pl

 

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

 

Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

 

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Salon BELEZO danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

 

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 

Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Salonu BELEZO.

 

Salon świadczy usługi sprzedaży Voucherów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

 

O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie belezo.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 

Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie belezo.pl  .Salon BELEZO zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

 

Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Salonie BELEZO.

 

zabiegi laserowe, medycyna estetyczna

    

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Adres:

BELEZO Innovation

ul. Zwierzyckiego 4, 59-300 Lubin

Dane kontaktowe:

biuro@belezo.pl

+48 600 100 252